Ngày 16-4, Ban Vận động bầu chọn vịnh Hạ Long cho biết, đang nỗ lực cùng Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), Bộ VH-TT và DL yêu cầu các trang web vi phạm khẩn trương sửa chữa để vịnh Hạ Long sớm được Tổ chức NewOpenWorld đưa trở lại danh sách bầu chọn.