TT - Mi dừng lại trước quầy ATM và ghé tai vào cánh cửa. Mi nói với nàng: Rõ ràng, anh vừa nghe thấy nó kêu trong này! Nàng nói: Thì đã sao? Chắc anh lại mắc bệnh thương nhớ đồng quê...