Trên đường phố, người đàn ông biểu diễn nhảy qua xe hơi đang chạy nhưng thất bại.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi