Chứng khoán Bảo Việt - BVSC vừa đưa ra các nhận định về Công ty Dabaco Việt Nam sau khi công ty này công bố tình hình kết quả kinh doanh quý II. BVSC khuyến nghị nên nắm giữ cổ phiếu này.

CTG: Bao nhiêu cổ phiếu có thể giao dịch ngày chào sàn? Vòng xoáy mới của thị trường chứng khoán Ngân hàng thận trọng hơn với cầm cố chứng khoán Theo báo cáo tài chính của DBC, doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 800,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40,6 tỷ đồng, hoàn thành 36,6% kế hoạch doanh thu và 51,8% kế hoạch lợi nhuận. So với quý 1, sản lượng tiêu thụ trong quý 2 của công ty tăng 24%, doanh thu tăng 23% và lợi nhuận ròng tăng 222%. Biên lợi nhuận gộp trong quý 2 cũng đã tăng lên 12,7% so với mức 10% trong quý 1. Nguồn: BVSC Theo đánh giá của BVSC, nguyên nhân chủ yếu là do giá bán thức ăn chăn nuôi tăng trong thời gian vừa qua, trong khi tồn kho nguyên liệu được mua trước đó ở mức giá thấp. Thêm vào đó, chi phí tài chính trong quý 2 cũng giảm 67% so với quý 1 (giảm 8,4 tỷ) cũng là một nhân tố quan trọng giúp cho lợi nhuận quý 2 tăng lên so với quý 1. Ngành chăn nuôi trong 5 tháng đầu năm 2009 phát triển ổn định và có xu hướng tăng, đặc biệt là đàn gia cầm, theo đó so với cùng kỳ năm trước thì đàn bò ước tăng 1-2%, đàn lợn ước tăng thêm 2- 3% và đàn gia cầm tăng 7-8%. Đây là những thông tin tốt đối với ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi vì đàn lợn và đàn gia cầm là hai loại vật nuôi tiêu thụ nhiều thức ăn chăn nuôi công nghiệp. Sau khi cập nhật những thông tin mới nhất về DBC, BVSC tiếp tục dự báo về kết quả kinh doanh năm 2009 như trong báo cáo trước đây. Theo đó doanh thu được dự báo là 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 77,7 tỷ đồng. BVSC khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ đối với cổ phiếu DBC ở mức giá dưới 31.900 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức P/E 2009 là 7,3 lần. Tuấn Nguyễn Theo BVSC