- Tìm được "một nửa" cũng là định mệnh, mà về nhà người yêu mà gặp cảnh này thì cũng là định mệnh.

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 1

Khi thời gian bất lực trước đàn bà

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 2

Nếu là cô ấy, bạn sẽ làm gì?

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 3

Có ai... không dám hiểu?

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 4

Mảnh ghép hoàn hảo

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 5

Đằng sau vẻ tử tế

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 6

Nhìn chưa chắc đã thấy

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 7

Nếu bạn từng đấm ngực thùm thụp vì trượt 1 số, thì hãy tin rằng mình còn may chán

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 8

Sự thật tày đình

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 9

Năng lượng mặt trời

Status hot nhat tuan: Dinh menh - Anh 10

Đi đám cưới người yêu cũ