Khi hai cha con bị đẩy vào một tình huống bất ngờ đe dọa sinh kế của gia đình, Dean đã quyết định quay lại với những chiếc máy cày.

Giờ

Tên phim

00h00 BAD TEACHER
01h30

GROWN UPS

03h15 HOST, THE
05h20 LOVE AND HONOR
06h55 ROBOCOP 2
08h50 VALKYRIE
10h50

BATTLE LOS ANGELES

12h45 AT ANY PRICE
14h30 HOUSE OF VERSACE
16h00

RIO 2

17h45 BOOK THIEF, THE
20h00 SUNDOWN, THE
21h30

THE OTHER WOMAN

23h20 ROBOCOP 2
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình