Số cổ phần mới phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên, 50% trong năm thứ 2 kể từ ngày phát hành.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố thông tin việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Theo đó nhằm gắn kết lợi ích của nhân viên và công ty và bổ sung thêm vốn lưu động cho công ty theo Điều 7 Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán Sài Gòn, SSI dự kiến sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

SSI du kien phat hanh 10 trieu co phieu ESOP - Anh 1

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) lần này là 2,08%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/12/2016 đến ngày 23/12/2016.

Số cổ phiếu phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu tiên và 50% trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng tại Điều 7 Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 19/9/2016 của Hội đồng quản trị.

Hiện tại tổng số cổ phiếu đã phát hành của SSI là 480.063.684 cổ phiếu trong đó số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 479.825.250 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu quỹ là 238.434 cổ phiếu. SSI đang giao dịch ở mức giá 20.100 đồng/cp.