[Kênh14] - Các anh í nhảy "cute" như "Cậu bé bút chì" Shin vậy.