Ngày 16.5, Công ty Space-X của Mỹ đã phóng tên lửa đưa một vệ tinh viễn thông nặng 6 tấn vào không gian.