Dựa trên phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ trong năm 2016 thành công, Sotrans sẽ dùng tiền này để tăng tỷ lệ sở hữu tại VTX và SWC lên mức 75%.

Sotrans se chi 521 ty dong tiep tuc thau tom VTX va SWC - Anh 1

Ảnh minh họa.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty cổ phần Kho vận miền Nam (mã STG - Sotrans) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ mức 275 tỷ đồng lên mức 854 tỷ đồng.

Trong đó, STG sẽ phát hành 55,12 triệu cổ phiếu, tương đương 551 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn, tỷ lệ 1:2. Số tiền này sẽ được Sotrans dùng để mua bán và sáp nhập doanh nghiệp và trả nợ trái phiếu đã phát hành.

Theo đó, Sotrans sẽ dành 521 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Vận tải đa phương thức (VTX) và Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (SWC) để tăng tỷ lệ sở hữu của STG tại hai công ty lên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số tiền 30 tỷ đồng còn lại sẽ dành trả nợ trước hạn trái phiếu Sotrans Bond mà công ty đã phát hành ngày 23/12/2015.

Theo Sotrans, nếu không phát hành hết số lượng cổ phần cho cổ đông hiện hữu công ty sẽ chào bán cho cổ đông khác không phải là công ty con của STG, với giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

Hiện Sotrans đang sở hữu 51% vốn điều lệ của SWC thông qua công ty con là công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans.

Thông tin từ HNX, Sotrans đã đăng ký mua thêm gần 9,4 triệu cổ phần của SWC nhằm tăng tỷ lệ cổ phần tại công ty này.

Hiện tỷ lệ sở hữu của Sotrans tại VTX là 8,8%. Sotrans cũng đã đăng ký mua thêm 8,85 triệu cổ phần của của VTX nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,19%.

Trước đó, cổ đông của VTX và SWC đã đồng ý cho Sotrans nâng tỷ lệ nắm giữ lên 75% cổ phần tại 2 công ty này.

HOÀNG ANH