Với tốc độ phát triển quá nhanh nên thị trường kinh doanh bán lẻ của Việt Nam đang trong tình trạng thiếu hụt mặt bằng kinh doanh trầm trọng...