Sony Corp. (Nhật) vừa đồng ý mua lại 50% cổ phần của Ericsson AB trong liên doanh Sony Ericsson (có trụ sở đặt tại Thụy Điển) với giá 1,5 tỉ USD. Thương vụ này sẽ giúp Sony tiếp cận được thị trường điện thoại thông minh đang tăng nhanh, đem lại nguồn thu mới cho Công ty sau khi thua lỗ tổng cộng 476,3 tỉ yên (6,3 tỉ USD) từ bộ phận chính - tivi - của hãng trong suốt 7 năm tài chính qua.

(Theo BW)