Lilian Simpson, một phụ nữ Mỹ 49 tuổi, đã sống sót một cách thần kỳ sau 19 tiếng lênh đênh trên biển với vật "chuyên chở" là... một chiếc can nước.