Tại hội nghị CEO toàn cầu do Forbes tổ chức mới đây, khi được hỏi những ai muốn đặt chân lên mặt trăng, khoảng 70% người đã giơ tay...