* Tây Ban Nha - Ý: Azzurri sẽ dừng bước?Tây Ban Nha đóng quân tại Neustift, một thị trấn cách không xa thành phố Innsbruck ở miền tây nước Áo. Phong cảnh ở đây thật thanh bình nhưng có vẻ trong lòng đoàn quân xứ bò tót đang có sóng ngầm.