Ngày 25/11, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử”, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

Hội thảo nhằm ôn lại lịch sử của dân tộc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; khẳng định ý nghĩa, giá trị nguyên vẹn của những bài học và kinh nghiệm lịch sử của sự kiện Toàn quốc kháng chiến đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới. Các ý kiến tại hội thảo đã tiếp tục khẳng định, đồng thời làm sáng tỏ thêm về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, tài tình của T.Ư Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến và chủ động mở đầu cuộc kháng chiến Toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời khẳng định chiến công của quân và dân ta trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, thể hiện ý chí giữ vững độc lập, tự do; sức mạnh của chiến tranh Nhân dân, tinh thần đoàn kết dân tộc; bản lĩnh, trí tuệ, tầm tư duy chiến lược của Đảng và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Song mai tinh than 'Quyet tu cho To quoc quyet sinh' - Anh 1

Tại Hà Nội, hưởng ứng lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu ủy và Ủy ban hành chính kháng chiến Khu XI đã lãnh đạo quân và dân Hà Nội anh dũng cùng cả nước đứng lên mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, với tinh thần chủ động, sáng tạo, toàn diện. Với quyết tâm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã giành giật với địch từng ngôi nhà, góc phố, phát huy vô vàn sáng kiến để diệt địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ T.Ư Đảng giao phó, đóng góp quan trọng vào sự thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn quốc. Tại hội thảo, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chia sẻ: Tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, từ bài học lịch sử của 60 ngày đêm kháng chiến bảo vệ Thủ đô, Đảng bộ TP Hà Nội hôm nay sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo; tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP. Đảng bộ TP sẽ xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng đáng với truyền thống văn hiến, Thủ đô Anh hùng - TP vì hòa bình. Đồng thời, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ viết tiếp những trang sử vàng của Thủ đô và đất nước.