Máu của những công nhân đã đổ xuống để làm nên những nhịp cầu Cần Thơ tuyệt đẹp sau này. Sự hy sinh lớn lao của họ càng làm cho chúng ta quyết tâm bắc những nhịp cầu vững chắc cho Tổ quốc