Những người sống trong khu dân cư có nhiều cửa hàng ăn nhanh, có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 13% so với những người ở nơi ít liên quan tới hệ thống cửa hàng hấp dẫn này