Trong những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Sơn La đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước chuẩn hóa cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Hằng năm, Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy địa phương, khảo sát, nắm tình hình đội ngũ cán bộ cơ sở về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận... trên cơ sở đó kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng viên kiêm chức đảm bảo về số lượng và chất lượng; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch mở lớp hàng tháng, quý một cách chi tiết, cụ thể. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc trung tâm thường xuyên kiểm tra giáo án của các giảng viên trước khi lên lớp 2 ngày để thống nhất nội dung kiến thức cơ bản của bài giảng; trực tiếp dự giảng, rút kinh nghiệm cho giảng viên cả về nội dung kiến thức và phương pháp truyền đạt. Ngoài ra, Trung tâm còn xây dựng chương trình, lịch giảng dạy khoa học, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương và đối tượng học tập. Các nội dung, chương trình học tập của các lớp đều gắn lý luận với thực tiễn, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, những vướng mắc ở cơ sở, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở về năng lực lãnh đạo, phương pháp xử lý các tình huống trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đội ngũ giảng viên kiêm chức được bố trí giảng dạy phù hợp với điều kiện công tác, chuyên môn của từng người, đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả cao. Nội dung, phương pháp giảng dạy, công tác tổ chức, quản lý lớp học thường xuyên được đổi mới, kết hợp việc tổ chức học tập với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan thực tế... góp phần nâng cao chất lượng của bài giảng, giúp học viên dễ tiếp thu và hứng thú học tập. Sau khi kết thúc mỗi lớp học, Trung tâm đều thông báo kết quả học tập của từng học viên về cơ sở, nhằm thực hiện tốt việc phối hợp trong công tác quản lý giữa Trung tâm và cơ sở. qua đó, nâng cao ý thức, chất lượng học tập của học viên. Hằng năm, Trung tâm mở trên 30 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho trên 2.500 lượt học viên. Riêng 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã mở 18 lớp bồi dưỡng cho trên 1.000 học viên. Trong đó, 1 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 75 học viên là cán bộ công chức xã, phường trong diện quy hoạch; hiệu trưởng, hiệu phó các nhà trường trên địa bàn; 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 63 học viên; 4 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 253 học viên; 1 lớp đảng viên mới cho 73 học viên; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 80 học viên; 3 lớp nghiệp vụ công tác đoàn thể cho 200 học viên; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước cho 63 trưởng bản, tổ trưởng, tiểu khu trưởng và 6 lớp chuyên đề cho 391 học viên. Với những nỗ lực và tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ, giảng viên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Sơn La đã góp phần nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.