GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sơn La cho biết, trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân một số địa phương trong tỉnh có phản ánh những vi phạm về dạy thêm, học thêm, các khoản thu trong năm học và việc tổ chức các dịch vụ trong nhà trường.

Son La canh bao cac truong vi pham day hoc them - Anh 1

Trước thực trạng này, ông Hoàng Tiến Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, phổ biến quy định về về dạy thêm, học thêm của UBND tỉnh tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh vào đầu năm học.

Đồng thời, tổ chức cho giáo viên trong toàn trường viết cam kết thực hiện việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào việc thực hiện cam kết để chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định, đánh giá thi đua và bình xét cuối năm.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chỉ đạo Ban kiểm tra nội bộ nhà trường, phối hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh tiến hành kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về các khoản thu trong năm học của các lớp trong nhà trường.

Ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm nói trên; các cơ sở giáo dục, các lớp đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại học sinh và phụ huynh học sinh.

Việc quản lý các dịch vụ trong nhà trường cũng được Sở GD&ĐT Sơn La đề cập đến. Theo đó, quy định rõ, các cơ sở giáo dục cần quản lý tốt việc mở các dịch vụ trong nhà trường: Không bán rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích; không bán hàng trong giờ học, không cho học sinh mua chịu; không để giáo viên trực tiếp tham gia mở dịch vụ, bán hàng.

Sở đề nghị các phòng GD&ĐT có văn bản chấn chỉnh cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm; các khoản thu trong năm học và việc tổ chức dịch vụ trong nhà trường.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra trong học kỳ I năm học 2015 - 2016 và xử lý những sai phạm (nếu có). Kết quả kiểm tra phải được công khai theo quy định để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đối với các nhà trường.