Đối với mỗi xã đạt chuẩn, UBND tỉnh đã thưởng 1 tỷ đồng/xã để xây dựng các công tình phúc lợi và tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...

Son La: 5/11 xa da can dich NTM nam 2016 - Anh 1

Tính đến tháng 11/2016, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Sơn La đã thẩm định hồ sơ, xét công nhận đạt chuẩn NTM cho các xã Mường Sang (Mộc Châu), Chiềng Pằn (Yên Châu), Chiềng Bằng, Mường Chiên (Quỳnh Nhai) và Chiềng Cọ (TP Sơn La).

Về cơ bản, các xã đã đạt 39/39 chỉ tiêu thuộc 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia NTM. Quá trình thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM đúng quy định.

Đối với mỗi xã đạt chuẩn, UBND tỉnh đã thưởng 1 tỷ đồng/xã để xây dựng các công tình phúc lợi và tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”.