Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Sơn La cho biết, trong 9 tháng qua, đã thực hiện 15/19 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 206 tổ chức, hộ gia đình. Kết quả, có 138 tổ chức, cá nhân vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám.

Nội dung các vi phạm chủ yếu là không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất không đúng mục đích; một số đơn vị chưa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hệ thống xử lý chất thải nguy hại theo quy định; một số tổ chức chưa có giấy phép khai thác khoáng sản, chưa lập kế hoạch khai thác hàng năm; chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; chưa có giấy phép khai thác nước, xả nước thải vào nguồn nước, hệ thống xử lý nước thải chưa được lắp thiết bị đo lưu lượng, chưa có quy trình vận hành; không có thiết bị, phương tiện giám sát việc xả nước thải vào nguồn nước...

Trong 9 tháng, có 11 tổ chức, cá nhân nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 227 triệu đồng.

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất của 2 tổ chức với tổng diện tích 6,1ha; đang tiếp tục kiến nghị thu hồi đất đối với 6 tổ chức với diện tích 13,7ha.

Đến hết năm 2016, Sở TN&MT Sơn La sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT trên địa bàn. Kiến nghị xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai và hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực TN&MT.

TH