Từ nhiều năm nay, tuyến tỉnh lộ 843 đoạn từ thị trấn Sa Rài đến xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp dài gần 10km được đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp láng nhựa… nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành...