Bộ Thương mại cho biết, thị trường nhập khẩu thuốc tân dược đang phát triển mạnh. Dự báo, năm 2008 nhiều khả năng kim ngạch nhập khẩu thuốc tân dược sẽ đạt 700 triệu USD. Đặc biệt, tháng 1/2008 là tháng có kim ngạch nhập khẩu thuốc tân dược cao nhất từ trước tới nay, đạt tới 70,6 triệu USD, tăng 12,17% so với cùng kỳ năm trước.