(HQ Online)- Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Hải quan thực hiện soi chiếu 12.647 container, trong đó có 1.584 container được kiểm tra thực tế thủ công, phát hiện 35 trường hợp vi phạm.

Soi chieu gan 13.000 container - Anh 1

Hệ thống máy soi container di động tại Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Đến nay, công tác đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giám sát, kiểm soát hải quan tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn ngành đã lắp đặt được 11 hệ thống máy soi container, 72 hệ thống máy soi hành lý, 4 máy soi kiểm thể, 33 hệ thống cân điện tử, 12 hệ thống camera giám sát. Hệ thống thiết bị giám sát đã chỉ định soi chiếu 12.906 tờ khai, với 15.327 container được phân luồng kiểm tra qua máy soi.

Các đơn vị có số lượng container được soi chiếu nhiều là Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP.HCM. Trong đó, Hải quan Hải Phòng soi chiếu 9.092 container; Cục Hải quan TP.HCM soi chiếu hơn 8.300 container.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã thí điểm sử dụng 150 seal định vị GPS, chủ yếu thực hiện giám sát hàng chuyển cửa khẩu, hàng tạm nhập tái xuất từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và Hà Nội (trung bình 22 cont/tháng). Tổng cục Hải quan đánh giá Hệ thống hoạt động ổn định, các seal định vị chính xác, có cảnh báo đúng các lỗi được phát hiện như đi sai hành trình, dừng đỗ quá lâu, đi quá tốc độ, cảnh báo mất tín hiệu, cảnh báo tháo seal...

Để phục công tác hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan đang lựa chọn nhà thầu cung cấp 35 hệ thống camera giám sát, 5 máy soi container di động và 9 máy soi hành lý, hàng hóa... phục vụ công tác hiện đại hóa các khâu kiểm tra, giám sát hải quan.