Trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Juanmi.

Anh Dũng