Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết Quốc hội sẽ hỗ trợ thêm 50 tỉ đồng cho tỉnh Sóc Trăng để đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, Chương trình 134 và 135, nhằm nâng cao đời sống đồng bào Khơme của tỉnh.