Ngày 28-10, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sóc Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND năm 2012 của HĐND thành phố về “Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, Sóc Sơn có nhiều tiềm năng, lợi thế, cảnh quan đẹp và di tích lịch sử văn hóa, lễ hội…, nhưng chưa khai thác hiệu quả. Huyện có lễ hội Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể, Di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc, nhưng khách thập phương về Sóc Sơn chủ yếu vào dịp đầu năm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị, thời gian tới huyện Sóc Sơn cần triển khai hiệu quả các kế hoạch, dự án trong lĩnh vực du lịch đã được duyệt; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng đường giao thông, cơ sở lưu trú; rà soát những dự án đã có chủ trương nhưng chậm triển khai thực hiện, báo cáo thành phố. Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm xây dựng các sản phẩm du lịch, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Việt Tuấn