Hiện nay, Sở Xây dựng TP.HCM đang hoàn tất khâu chuẩn bị để việc cấp phép xây dựng theo mô hình “một cửa liên thông” được thực hiện thí điểm từ đầu tháng 11 sắp tới. Mô hình này chính thức được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương vào ngày hôm qua (12/10).

So Xay dung TP.HCM la dau moi cho phep xay dung “mot cua lien thong” - Anh 1

Khi mô hình này được thực hiện, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ chỉ nộp hồ sơ ở một nơi, thay vì phải nộp hồ sơ đến từng Sở là: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy để làm các thủ tục cấp phép xây dựng như hiện nay. Theo quy định hiện hành, một dự án nhà ở để hoàn thành quy trình thủ tục mất ít nhất hai năm. Một dự án muốn xin được giấy phép xây dựng phải qua 7 bước thủ tục, tại nhiều cơ quan khác nhau.

Khi áp dụng cấp phép xây dựng “một cửa liên thông”, chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ cùng một lúc cho ba thủ tục là: thẩm định thiết kế cơ sở - thẩm định thiết kế xây dựng - cấp phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền. Đơn vị tiếp nhận sẽ nhận ba hồ sơ nhưng chỉ có một biên nhận. Tổng thời gian thực hiện các bước trên là 47 ngày làm việc kể cả thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan để cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư, giảm được gần một nửa thời gian so với thủ tục hiện nay và chủ đầu tư chỉ phải nộp một lần.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, việc thí điểm cấp phép xây dựng liên thông sẽ tác động tích cực đến thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Hòa Phong