ND- Ngày 29-5, ngày thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2008. Đáng chú ý, trong ngày thi thứ hai, tỷ lệ thí sinh của hai hệ dự thi so với số đăng ký dự thi khá cao.