Hanoinet - Ai cũng biết và bức xúc vì tình trạng chậm tiến độ của hầu hết các công trình xây dựng lớn, trong đó có cầu Vĩnh Tuy. Bên cạnh những lý do khách quan như khó khăn GPMB, bão giá, thời tiết… còn do cách làm thiếu tính toán, thiếu trách nhiệm của những người quản lý.