Video tố cáo Bảo Thy đạo nhái ý tưởng làm MV. Nguồn: Welax.

Diệp Trà