Tại hội thảo về tình trạng người tự kỷ ở Việt Nam, hiện trạng và thách thức do Mạng lưới Người tự kỷ Việt Nam (VAN) tổ chức ngày 1-4.

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết hiện Luật Người khuyết tật đã nêu ra sáu nhóm đối tượng người khuyết tật nhưng mới xác định năm nhóm rõ rệt, còn người mắc chứng tự kỷ chỉ xếp trong nhóm đối tượng khác. Vì vậy, người tự kỷ cần được xem xét để đưa thành một nhóm riêng nhằm tạo cái nhìn đầy đủ hơn của xã hội về người tự kỷ.

Theo ông Đàm, người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là giao tiếp xã hội. Họ cần được quan tâm đúng mức hơn để hòa nhập vào cộng đồng, xã hội. Bà Hoàng Ngọc Bích, Chủ tịch VAN, cho biết ở Việt Nam hiện có hơn 200.000 người tự kỷ và con số này đang tăng lên với tốc độ rất nhanh.

VIẾT LONG