Theo Roi-tơ, tính đến ngày 19-11, số người thiệt mạng vì trận lốc xoáy khủng khiếp mang tên Sidr đã lên tới hơn 3.100 người. Tuy nhiên, Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Băng-la Đét dự đoán số người chết có thể lên 10.000 bởi còn rất nhiều người mất tích.