Ngày 25-6, Tân Hoa xã dẫn lời Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồi Lương Ngọc cho biết, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên đầu tháng trước ước tính đã vượt qua 80.000.