TP.HCM tiếp tục triển khai các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng Khoa học và công nghệ phải trở thành động lực phát triển của TP.HCM TP.HCM: Đổi mới sáng tạo hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở 40 năm Khoa học và Công nghệ TP.HCM: Thành công bởi dám nghĩ, dám làm và dám đột phá TP.HCM đưa hơn 150 sản phẩm - thiết bị tham gia Techmart Vietnam 2015

Để thực hiện Chương trình “Nâng cao Năng suất chất lượng và Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016-2020”, Sở KHCN TP.HCM cần tìm các đối tác để thực hiện các dự án sau:

1. Dự án 1: Đào tạo kiến thức về Năng suất chất lượng cho công chức cơ quan quản lý nhà nước.

2. Dự án 2: Đào tạo kiến thức về Chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI cho công chức cơ quan quản lý nhà nước.

3. Dự án 3: Đào tạo kiến thức về Đổi mới sáng tạo cho công chức cơ quan quản lý nhà nước và cán bộ quản lý của doanh nghiệp.

4. Dự án 4: Đào tạo Cán bộ năng suất chất lượng cho doanh nghiệp (Chương trình cơ bản).

5. Dự án 5: Đào tạo Chuyên gia tư vấn năng suất chất lượng (Chương trình nâng cao).

6. Dự án 6: Đào tạo Chuyên gia nòng cốt về năng suất chất lượng (Chương trình chuyên sâu).

7. Dự án 7: Đào tạo Giảng viên năng suất chất lượng (TOT).

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có mong muốn tham gia hợp tác xin vui lòng gửi Hồ sơ đăng ký về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15/5/2016.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 08.3930.7203 - Fax: 08.3930.7206.

- Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Thảo – Trưởng phòng Phát triển Năng suất;

Điện thoại: 08.3930.2004/0919680111. Email: ntthao.skhcn@tphcm.gov.vn hay ptns.skhcn@tphcm.gov.vn.