Ngoài những phần yếu kém trong công tác tổ chức mà chúng tôi từng nêu, dưới đây là những con số khái quát lượt đi V-League kèm theo những dấu hỏi.