QNP- Sáng nay, 14-7, tại hội trường Công an tỉnh đã diễn ra hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg tỉnh đã triển khai nghiêm túc, sáng tạo, tham gia giữ vững sự ổn định về kinh tế- xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Đặc biệt đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức trách nhiệm của các ngành, các cấp về công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo báo cáo, năm 2010 toàn tỉnh có 698 người có uy tín trong dân tộc thiểu số chiếm 0,54% người dân tộc thiểu số của toàn tỉnh. Phạm vi ảnh hưởng của người có uy tín trong một thôn, một dòng họ chiếm tới 506/698 người; số người có phạm vi ảnh hưởng nhiều dòng họ, nhiều thôn đến 1 xã là 155 người, số người ảnh hưởng từ nhiều xã đến 1 huyện có 28 người …

Những người có uy tín này đã tham gia cùng các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, công an…đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái phép vi phạm pháp luật, giữ gìn tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống. Qua đó, tiếp tục huy động số đông người có uy tín chủ động tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới, dân tộc, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham gia làm rõ một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, đồng thời nêu lên một số kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới để việc thực hiện Chỉ thị số 06 tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương nói riêng, của tỉnh nói chung. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền tỉnh đã rất chú trọng quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, do đó, diện mạo nông thôn ở những vùng này đã có sự khởi sắc, an ninh, chính trị ổn định, kinh tế- xã hội có sự phát triển khá và toàn diện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, tiếp tục phát huy cao vai trò của người có uy tín. Bên cạnh đó, cần kiện toàn Ban chỉ đạo Chỉ thị số 06 từ tỉnh đến cơ sở, cần rà soát lại đội ngũ người có uy tín để có chính sách đào tạo, bồi dưỡng những người trẻ nhằm có sự kế cận. Mặt khác, các cấp, các ngành, đoàn thể cũng cần vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo để huy động người có uy tín tham gia vào công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cần nâng cao trình độ kiến thức cho người có uy tín thông qua các hình thức bồi dưỡng, tham quan học tập, giao hữu, trao đổi. Tháng 8-2011, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt, giao lưu, học tập cho những người có uy tín ở các huyện biên giới, miền núi trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, ban, ngành cần đổi mới hình thức và nội dung cho phù hợp đối với việc biểu dương, khen thưởng và thường xuyên cung cấp thông tin cho đối tượng người có uy tín để họ nắm bắt kịp thời và chủ động phát huy vai trò. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ bố trí nguồn kinh phí phù hợp cho hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06. Mặt khác, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà vai trò nòng cốt là MTTQ, công an và bộ đội biên phòng … trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.