Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cơ quan này đang nghiên cứu việc đánh thuế nhà đối với ngôi nhà sở hữu thứ 2 và biệt thự để hoang.

-

Theo ông Phạm Đình Cường - Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, hiện Bộ đang nghiên cứu việc đánh thuế nhà đối với người sở hữu nhà thứ 2 trở lên. Trước mắt mức thuế nhà sẽ thấp để người dân có ý thức tự kê khai, ví dụ nhà 50m2 thì chịu thuế 500.000 đồng/năm.

Đối với biệt thự bỏ hoang chưa có lộ trình xây dựng quy định trong Luật Thuế tuy nhiên Bộ sẽ tính toán để thu 1 khoản phí nào đó. Việc chuyển sang thu phí là quyền của Bộ Tài chính và HĐND các tỉnh và thành phố nên việc triển khai sẽ nhanh hơn.

Việc nghiên cứu đánh thuế nhà đã thực hiện từ lâu. Năm 1992, Nhà nước ban hành Pháp lệnh Thuế nhà, đất và ngày 19-5-1994, Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về thuế nhà, đất năm 1992. Theo đó, đối tượng chịu thuế là nhà, đất ở, đất xây dựng công trình. Tuy nhiên, riêng thuế đối với nhà, tạm thời chưa quy định cụ thể và chưa thu.

Vì vậy, tới đây Bộ tiếp tục nghiên cứu đánh thuế sao cho hợp lý, dù thị trường bất động sản trầm lắng hay không thì vẫn phải làm theo lộ trình.

Khánh An