Má tôi có ủy quyền cho tôi đứng tên một căn nhà và một miếng đất ruộng ở Vĩnh Long. Nhưng hiện thời tôi theo chồng tôi đi qua Pháp...