Sở GTCC TPHCM vừa đề xuất về hành lang lưu thông xe ba gác gắn máy, xe xích lô và xe ba gác đạp có đăng ký cấp biển số hoạt động bên ngoài khu vực nội đô.