Ông Trần Văn Dũng - nguyên Chủ tịch Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa được bổ nhiệm vào vai trò này tại Sở TP HCM, thay ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu.

Quyết đinh được lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố ngày 31/10 và có hiệu lực từ 1/11.

So giao dich chung khoan TP HCM co tan Chu tich - Anh 1

Ông Trần Văn Dũng trở thành Chủ tịch HOSE từ 1/11. Ảnh: N.M

Theo đó, ông Trần Văn Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch, thay cho ông Trần Đắc Sinh nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, ông Lê Hải Trà - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HOSE cũng được giao phụ trách Ban điều hành.

Ông Trần Văn Dũng nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiệm kỳ 2012-2015. Cuối tháng 2/2016, ông Dũng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HOSE thay cho bà Phan Thị Tường Tâm nghỉ hưu.

Trong năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng đề án sáp nhập 2 Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX, thành Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Đơn vị sau sáp nhập là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn Nhà nước.

Theo Minh Sơn/vnexpress