TP - Hây, cậu đã nghe chuyện này chưa? Có một nước ở Phi châu vừa ban hành một đạo luật, những người làm nhiệm vụ dự báo thời tiết nếu dự báo sai thì có thể xử phạt đến 10 năm tù.

-Đừng bịa nha! Đã gọi là dự báo thì làm sao chính xác được?

-Thì tớ có nói dự báo không chính xác bị phạt tù đâu? Dự báo sai, nghĩa là không đúng ấy!

-Nôm na nghĩa là dự báo một đằng thời tiết một nẻo chứ gì?

-Đúng thế! Dự báo trời nắng, bỗng dưng lại mưa. Dự báo gió vừa bỗng dưng bão lớn…

-Chà, chà! Thế thì phạt tù xứng đáng quá còn gì? Dự báo thế khác gì lừa dân chúng?

-Liệu có khắc nghiệt quá không? Tớ sợ không ai dám làm cái công việc dự báo nữa ấy! Với lại, con tớ đang học ngành khí tượng!

-Yên tâm đi! Chuyện tận bên Phi châu chứ đâu có phải ở nước mình mà lo?

-Nhưng nhỡ đâu, tới đây nước mình cũng học hỏi áp dụng đạo luật ấy?

-Thì cho con cậu nhảy trường!

-Nói như cậu thì bàn làm gì! Mấy năm đèn sách, nhảy trường thì tốn kém lắm!

-Ôi dào, thì cứ coi như cậu dự báo tương lai của nó sai đi. Bao nhiêu người nói một đằng làm một nẻo còn chả sợ, huống chi chỉ là dự báo thôi!