(VOH) - “Đổi mới phương thức hành động để tiến tới thanh toán bệnh lao ở Việt Nam” là chủ đề của buổi mít tinh hướng ứng ngày thế giới phòng chống Lao năm 2011 diễn ra vào chiều 24/3 tại bệnh viện 30/4.

Báo cáo tại buổi mít tinh, chủ nhiệm chương trình phòng chống lao TP bác sĩ Nguyễn Huy Dũng cho biết trong 10 năm qua (từ năm 2001-đến 2010), số bệnh nhân lao các thể đăng ký điều trị trong mạng lưới chương trình chống lao tại TP có xu hướng gia tăng. Nếu trong năm 2001 TP chỉ có hơn 10.800 trường hợp thì đến năm 2010 con số lên đến 15.600 bệnh nhân. Hằng năm, có khoảng từ 350 đến 650 bệnh nhân lao bỏ trị, tỷ lệ này có xu hướng tăng khoảng 10% trong 5 năm gần đây. Đáng lưu ý là bệnh nhân bỏ trị và mắc lao kháng thuốc.