HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2017 với sản lượng tiêu thụ dự kiến 1.05 triệu tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế từ 70 - 80 tỷ đồng.

SMC: Ke hoach lai 70 - 80 ty dong trong nam 2017 - Anh 1

Trước đó, sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm khá ấn tượng, HĐQT SMC cũng đã đưa ra kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 ở mức khá khiêm tốn. Cụ thể, trong kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016, HĐQT SMC dự kiến sản lượng tiêu thụ xấp xỉ nửa đầu năm, đạt 500,000 tấn nhưng lãi ròng chỉ vỏn vẹn 22 tỷ đồng, chưa bằng 10% kết quả nửa đầu năm.

Tại ĐHĐCĐ 2016 hồi cuối tháng 4/2016, HĐQT SMC cho biết hoạt động xuyên suốt của Công ty năm 2016 sẽ là thép và không mở rộng sang các sản phẩm khác như nhựa... Với định hướng đó, SMC đặt ra kế hoạch tổng sản lượng tiêu thụ trong năm 2016 là 1 triệu tấn, sấp xỉ mức sản lượng tiêu thụ trong năm 2015. Trong đó, thép xây dựng và thép tấm vẫn là hai sản phẩm chủ lực chiếm lần lượt 60% và 30% tổng lượng tiêu thụ. Dự kiến doanh thu của SMC trong năm nay đạt 10,100 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế ước đạt 60 tỷ đồng.

Trên sàn, giá cổ phiếu SMC từ đầu năm đã tăng đáng kể hơn 190% từ mức 7,300 đồng/cp lên mức 20,800 đồng/cp (tính đến phiên 07/1). Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này đạt hơn 83,000 đơn vị/phiên.