CTCP Đầu tư thương mại SMC (mã CK: SMC) thông báo, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty đã đăng ký mua 10.000 CP. Thời gian thực hiện giao dịch từ 23.2 đến 23.5.