Theo BCTC quý 1/2013, doanh thu của CTCP Thủy điện Cần Đơn (HOSE: SJD) đạt 46.4 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lợi nhuận sau thuế lãi tăng vọt 40%, đạt 18 tỷ đồng.

Lãi ròng công ty tăng vọt nhờ chi phí tài chính chỉ chiếm 6.5 tỷ đồng, trong khi quý 1 năm trước gần 16 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty cũng ghi nhận lợi nhuận khác hơn 5 tỷ đòng nhờ nhận bồi thường máy bơm bị mất.

Trần Việt (Vietstock)

ffn

Tài liệu đính kèm:
20130417-SJD-BCTC Quy 1-2013.pdf