Đối với sinh viên, thời điểm cuối năm thường tập trung thi học kỳ song cũng là lúc ăn nên làm ra khi có rất nhiều công việc thời vụ, làm bán thời gian. Do đó, nhiều bạn không ngại tất bật tranh thủ kiếm thêm.