TP - Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết chiến dịch học sinh-sinh viên tình nguyện hè năm 2010.

Chủ đề Thanh niên tình nguyện cùng xã nghèo vượt khó, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2010 được Đoàn trường triển khai thực hiện với nhiều hoạt động như: hành động vì môi trường; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; thanh viên với nghề nghiệp việc làm và hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Đặc biệt, trong Ngày hội của những người tình nguyện lần đầu tiên được tổ chức, Đoàn trường đã vận động được 15 triệu đồng từ cuộc đi bộ đồng hành Tiếp sức đến trường, tiếp thêm nghị lực cho bao ước mơ vượt khó.