Hết đối mặt với nỗi lo cơm áo mùa tăng giá thì nay các sinh viên nghèo lại đang “nơm nớp” mỗi ngày bởi nỗi lo xe bus đang đe dọa đình công do thua lỗ.